Home Videnskab Matematik Hvordan regner man procent?

Hvordan regner man procent?

Når man skal regne procent af et tal, starter man med at dividere med 100 og dernæst ganger man med procenttallet. Når man skal regne procent, regner man typisk på denne måde, da procent er hundrededele – når man dividerer med 100 finder, man én hundrededel af et tal. 

Hvordan regner man procent ud – eksempel

Herunder vil der komme et eksempel på, hvordan procentregning bruges. Eksemplet tager udgangspunkt i en skoleklasse på 30 elever, hvor mange hedder det samme. Det mest populære navn er Sofia, og 10% af klassens elever har navnet, og vi skal finde ud af, hvor mange af klassens elever, der har dette navn. 

Da procenter jo betyder hundrededele, skal vi starte med at finde én hundrededel af de 30 elever – altså 1% af 30. Det gør vi ved at dividere 30 med 100.

30 / 100 = 0,3

Nu er vi gået fra procent til decimaltal og har fundet én hundreddel. Næste skridt er simpelt – udregn procent ved at gange med procenttallet 10.

10 x 0,3 = 3

Vi har altså fundet 10% af 30, som giver resultatet 3. Der er altså 3 elever i skoleklassen, som hedder Sofia. 

Hvis man skal opstille en formel for procent ud af et tal på en samlet brøkstreg, ser den sådan ud:

Procentregner – ét tal ud af et andet

En anden måde at lave procent regning på kan være ved lave en udregning af, hvor mange procent er x af y. Dette kan eksempelvis være, hvis du skal spare op til noget, der koster 200,- og du allerede har 50,-. Du vil omregn til procent og finde ud af, hvor stor en del af de samlede 200,-, du allerede har sparet op – og altså finde frem til, hvor mange procent er 50 af 200 og altså derfor procent af et beløb. Nedenfor kan du se, hvordan du kan nemt beregne procent ved en simpel udregning. 

Du vil altså finde 50,- af 200,-.

Først dividerer du de 50 med 200.

50 / 200 = 0,25

For at gå fra decimaltal til procent ganges 0,25 nu med 100.

0,25 x 100 = 25%

Ved at bruge disse procent regneregler vil du altså finde frem til, hvordan 50 ud af 200 er 25%. Denne måde at regne procenter på kan også samles i en procent formel, som ses nedenfor. 

Hvordan finder man procent af en pris

Udover at stille dig selv spørgsmålet, ”hvordan regner man procent af et tal” har du måske også studset over, hvordan regner man gennemsnit, omregner fra decimaltal til procent eller måske hvordan regner man procent ud af en pris? Her handler det igen om at finde frem til en procentdel af tal. For at gøre det klart inddrages et eksempel, hvor en bluse til 300,- er sat ned med 25%. Med andre ord – find procent af et tal og altså hvor mange kroner 25% er af 300,-. 

Vi sætter disse tal ind i formlen.

25% af 300,- er altså 75,- og det beløb du vil spare.

Beregn stigning i procent

Når du har styr på spørgsmålet omkring, hvordan regner man procent af noget, kan dit næste projekt være at få styr på stigning i procent. Dette kan være nødvendigt, hvis du eksempelvis vil vide, hvor stor en procentdel en vare er steget i pris. Heldigvis er udregning af procentvis stigning eller procentvis forskel nemt at regne med en simpel formel og fremgangsmåde. 

For kunne regne dig frem til stigningen skal du først og fremmest være klar over før- og efterprisen på din vare (hvis det er to priser, du vil kende forskellen på). Lad os tage et eksempel hvor førprisen var 300,- og efterprisen 350,-. Når du har disse to priser, skal du udregne differencen på dem.

350 – 300 = 50,-

Differencen på de to priser er altså 50,-. Når du er bekendt med denne difference, skal du efterfølgende dividere med førprisen, som er 300,-. I dette tilfælde vil det altså være 50/300. Dernæst ganger du med 100 og finder derved frem til en procent stigning. 

Stigningen i procent mellem før- og efterprisen er altså på 16,67%. 

Hvordan udregner man procent i momsberegning?

Man kan komme ud for situationer, hvor man har brug for at kende til en pris uden moms. I Danmark udgør momsen 25% af varens pris, som lægges oveni prisen. Dette gør altså også, at en vare på hylderne vil have en pris, hvor 20% af prisen er moms. 

Fra eksklusiv moms til inklusiv moms

Har du en vare med en pris på 100,- eksklusiv moms og skal finde frem til varens pris inklusiv moms, skal du blot gange med 1,25 på følgende måde:

100 x 1,25 = 125,-

Sådan er du altså gået fra varens pris uden moms til varens pris med moms. Vil du finde frem til momsbeløbet, minusser du blot prisen inklusiv moms med prisen eksklusiv moms.

125 – 100 = 25,-

Varens moms er altså 25,-.

Fra inklusiv moms til eksklusiv moms

Har du i stedet en vare inklusiv moms til en pris på 125,- og vil kende til varens pris eksklusiv moms ganger du med 0,8 på følgende måde:

125 x 0,8 = 100,-

Varens pris eksklusiv moms er altså 100,-. Differencen på varens pris inklusiv og eksklusiv moms kan regnes på samme måde som ovenfor. Momsen udgør i dette tilfælde altså også 25,- af varens pris.

Hjælp til procentregning

Selv om procentregning i sig selv er forholdsvist simpelt, så kan det alligevel hurtigt blive komplekst, når du skal beregne procent af et tal, procent af et beløb eller lignende.

Heldigvis er hjælpen nær. Der findes nemlig et online værktøj kaldet procentregner.dk, hvor du nemt kan lave din procentregning ved blot at taste de tal ind, som du skal regne procent på baggrund af. Her kan du både beregne procentstigninger, procentandele, finde et helt tal på baggrund af en procentsats og meget mere. Alt i alt et handy værktøj, når du skal regne procent.

Når det er sagt, så er det dog altid en god idé at have en grundlæggende forståelse for, hvordan du beregner procent. Derfor råder vi dig til at lære at regne med procent som ovenfor, og så kan du altid bruge procentregneren i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments