GÅ IKKE GLIP AF

SAMFUND

NATURVIDENSKAB

MATEMATIK

Hvad er pi?

Pi er et bestemt tal og en matematisk konstant, som har en værdi på 3,14159 og uendeligt mange decimaler efter sig. Konstanten er defineret som forholdet...

Hvordan regner man fod til meter?

Drejer det sig om den engelske fod, svarer 1 fod til 0,3048 m, hvor det ved den danske længdeenhed gælder, at en fod i...

Hvad er et primtal?

Et primtal er et positivt heltal, som kun 1 og tallet selv går op i. For at gøre det nemmere at have et overblik over de...

Hvad er median?

I et sorteret datasæt er medianen den midterste værdi blandt et bestemt antal af ugrupperede observationer. Har datasættet et lige antal af numre, findes medianen ved...

Hvordan regner man procent?

Når man skal regne procent af et tal, starter man med at dividere med 100 og dernæst ganger man med procenttallet. Når man skal regne procent,...

Hvordan regner man gennemsnit?

Et gennemsnit beregnes ved at finde summen af alle forekomster, og efterfølgende dividere summen med antallet af forekomster. Vil du f.eks. finde gennemsnitsalderen på...

POPULÆRE

NYE KOMMENTARER

SENESTE ARTIKLER

Hvordan laver jeg en god investering?

Ønsker du at få pengene til at arbejde for dig, så du har råd til et nyt køkken, en jordomrejse, mindre arbejdstid eller noget...