Home Videnskab

Videnskab

Hvordan regner man procent?

Når man skal regne procent af et tal, starter man med at dividere med 100 og dernæst ganger man med procenttallet. Når man skal regne procent,...

Hvad er et essay?

Et essay er en tekst, hvor forfatterens egne tanker om et givent emne er i fokus. Essayet giver forfatteren mulighed for at undersøge og...

Hvordan regner man gennemsnit?

Et gennemsnit beregnes ved at finde summen af alle forekomster, og efterfølgende dividere summen med antallet af forekomster. Vil du f.eks. finde gennemsnitsalderen på...

Most Read