Hvad er et essay?

Et essay er en tekst, hvor forfatterens egne tanker om et givent emne er i fokus. Essayet giver forfatteren mulighed for at undersøge og reflektere over emnet, men indeholder ikke forfatterens holdning til emnet. I stedet er det forfatterens tanker, opfattelse og oplevelse af emnet, der fokuseres på. Et essay indeholder derfor heller ikke nogen diskussion, som det kendes fra andre tekstformer. Tværtimod er både forfatterens og andre personers holdninger til emnet ligegyldig i et essay.

Hvordan bygges et essay op?

Et essay er bygget op af flere forskellige elementer. Her kan du se den typiske struktur:

  • Det konkrete plan: Et essay starter med det konkrete plan, hvilket også kaldes et afsæt. Afsættet er årsagen til, at forfatterens tanker om emnet er opstået. Ofte vil afsættet være en konkret oplevelse eller erfaring, forfatteren har gjort sig; deraf navnet ”det konkrete plan”. Det konkrete plan skal ses som en indledning, der åbner op for det givne emne.
  • Det erindrede plan: Her tager forfatteren det konkrete plan og forbinder det til øvrige oplevelser og erfaringer, forfatteren tidligere har gjort sig indenfor det givne emne. Oplevelser og erfaringer beskrives i detaljer.
  • Det reflekterede plan: I det reflekterede plan relaterer forfatteren sine refleksioner til noget overordnet. Her handler det ikke længere blot om forfatteren selv; i stedet skal forfatteren vise, hvordan forfatterens tanker og refleksioner kan have relevans for andre end forfatteren selv – gerne fra flere vinkler.
  • Afslutning: Afslutningen er en konklusion, som forfatteren drager på baggrund af sine tanker i løbet af essayet.

Igennem hele strukturen reflekterer forfatteren konstant over egne tanker. Motiver og refleksion bør altid tage udgangspunkt i afsættet i det konkrete plan. Derudover skal forfatteren argumentere for sine holdninger og refleksioner.

Sproget i et essay

Et essay er først og fremmest beskrivende og fortællende i sit sprog. Samtidig bør et essay også være lyrisk og farverig. Et essay skal i bund og grund danne et billede af forfatterens tanker, og et nuanceret legende sprog kan derfor hjælpe et essay godt på vej. Det er dog vigtigt at understrege, at det altid er emnet og ikke forfatteren, der er i fokus, og sproget i et essay må derfor aldrig bruges, så det fjerner fokus fra emnet.

Hvad er formålet med et essay?

Formålet med et essay er, at forfatteren skal beskrive sine tanker om et konkret emne, og reflektere over disse tanker. Ordet ”essay” stammer fra det franske ord ”Essai”, der betyder ”forsøge” eller ”afprøve”, og det giver et godt billede af, hvad formålet med et essay er. Essayet skal sætte tanker i gang og stille spørgsmål til læseren – spørgsmål, som forfatteren ikke svarer på, men som læseren selv kan reflektere over.

Hvad er et essay IKKE?

Vi har indtil nu set på, hvad et essay er. Nok så interessant kan det også være at se på, hvad et essay IKKE er. I et essay stilles forfatteren overfor en hårfin balance mellem på den ene side at beskrive og reflektere over et emne, men ikke diskutere det. Et essay er således ikke en diskussion, hvor synspunkter er i fokus – i stedet er det emnet, der er den røde tråd i et essay.

Sådan skriver du et essay

I nedenstående video kan du se, hvordan du skriver et essay. Videoen gennemgår både, hvad et essay er, og samtidig vises du også konkrete eksempler på, hvordan et essay kan se ud. Endelig får du også tips til, hvordan layout i et essay bør se ud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments