Home Samfund Geografi Hvor mange stater er der i USA?

Hvor mange stater er der i USA?

Der er 50 stater i USA. Dette kommer af, at USA er en forbundsstat, som betyder, at USA består af mange forskellige delstater, som tilsammen danner USA. USA er en forkortelse for United States of America, som betyder Amerikas Forenede Stater. Man kan også kalde USA for the U.S. eller the States. 

Selvom de amerikanske stater tilhører samme land, ligger ikke alle staterne i USA samlet side om side. Et eksempel kan være Hawaii, som ligger langt ude i Stillehavet, men stadigvæk er en amerikansk stat, som hører til USA og bidrager til det samlede antal stater i USA. Det samme gælder for Alaska, som tilhører USA, men er geografisk placeret afsides fra resten af staterne. 

Liste over staterne i USA

Nedenfor kan du se en liste over de 50 stater, der er anerkendt som stater i USA. De er listet i alfabetisk rækkefølge.

USA’s stater

Alabama – AL 

Alaska – AK 

Arizona – AZ 

Arkansas – AR 

Californien – CA 

Colorado – CO 

Connecticut – CT 

Delaware – DE 

Florida – FL 

Georgia – GA 

Hawaii – HI 

Illinois – IL 

Idaho – ID 

Indiana – IN 

Iowa – IA 

Kansas – KS 

Kentucky – KY 

Louisiana – LA 

Maine – ME 

Maryland – MD 

Massachusetts – MA 

Michigan – MI 

Minnesota – MN 

Mississippi – MS 

Missouri – MO 

Montana – MT 

Nebraska – NE 

Nevada – NV 

New Hampshire – NH 

New Jersey – NJ 

New Mexico – NM 

New York – NY 

North Carolina – NC 

North Dakota – ND 

Ohio – OH 

Oklahoma – OK 

Oregon – OR 

Pennsylvania – PA 

Rhode Island – RI 

South Carolina – SC 

South Dakota – SD 

Tennessee – TN 

Texas – TX 

Vermont – VT 

Virginia – VA 

Utah – UT

Washington – WA 

West Virginia – WV 

Wisconsin – WI 

Wyoming – WY

Staternes kendingsbogstaver

Listen ovenfor rummer både USA’s stater, og har desuden tilføjelsen af de to kendingsbogstaver, der fungerer som en forkortelse for den givne stat. Disse forkortelser består af to bogstaver, som fremgår af navnet på staten. Derudover er de 50 forkortelser forskellige og unikke for den enkelte stat, de er tilknyttet. Det sikrer, at du ud fra én forkortelse ved, hvilken stat der er tale om.

Definition af en stat

Hvad er en stat? En stat er en organisation med sin egen regering, og som bestemmer over et geografisk område. For at man kan betegne et område som en stat, skal tre punkter være opfyldt, hvor et fjerde punkt kun er en mulighed men ikke et krav. 

Det første er, at området har et territorium. Derudover skal det have en fastboende befolkning samt en anerkendt regering. Det fjerde punkt er, at staten kan have officielle forbindelser til andre stater. Sidstnævnte punkt er ikke et krav, som absolut skal opfyldes, for at man kan kalde sig en stat. 

Sommetider forveksles ”stat” med ”nation”. Dog betegner ”nation” den gruppe mennesker, der lever i det bestemte område, hvorimod staten er den enhed, som står for at udøve magten. 

USA’s tre største stater efter areal

De 50 forskellige stater i USA varierer meget i deres arealmæssige størrelse. De tre største stater er listet nedenfor.

Alaska

Texas

Californien

Alaska, Texas og Californien er de tre største stater efter areal. Alaska er den største delstat i USA, hvad angår statens antal af kvadratmeter efterfulgt af Texas og Californien.  

Alaska

Med sine 1.717.855 km2 er Alaska den største stat i USA, og mere end dobbelt så stor som USA’s næststørste stat, Texas. Staten har 738.432 indbyggere og er placeret i det nordvestlige Nordamerika med grænse til Canada, men ikke til nogen af USA’s andre stater. Alaska gemmer desuden på bjerget Denali, som er det højeste bjerg både i Alaska samt hele Nordamerika. 

Texas

Delstaten Texas ligger i den sydlige del af USA og har omkring 27.469.114 indbyggere. Det gør den både til den andenstørste stat målt på areal, men også befolkning. Hovedstaden er Austin, og to andre store og vigtige byer er Houston og Dallas. Staten grænser op til New Mexico og Mexico i vest, Oklahoma mod nord samt Louisiana og Arkansas mod øst. 

Californien

Californien er den mest folkerige delstat i USA med sine 39.144.818 indbyggere. Californien kaldes også for The Golden State grundet den californiske ”guldfeber” og statsblomsten guldvalmuen. Californien er desuden den eneste amerikanske delstat med et dansk navn, som skyldes de store guldfund i 1850, der skabte opmærksomhed på internationalt plan, og deraf gav anledning til at navngive staten med et dansk navn.   

USA’s mindste stater efter areal

I den anden ende af skalaen finder vi de tre mindste amerikanske stater ud fra deres areal. Listen nedenfor løber fra mindst til størst – ud fra de tre mindste stater.

Rhode Island

Delaware

Connecticut

Med sine 3.144 km2 er Rhode Island altså USA’s mindste stat efterfulgt af Delaware, som er den næstmindste. Dernæst kommer Connecticut, som er den tredjemindste stat i USA.

Rhode Island

Den amerikanske delstat Rhode Island er hjem for 1.056.298 indbyggere. Til trods for sit navn, som består af ordet ”island”, der betyder ”ø”, er det meste af staten fastland. Staten kaldes også for ”The Ocean State”, grundet dens udprægede kystlinje, som gør, at det maksimalt tager indbyggerne 30 minutter at komme til en strand.

Delaware

Delaware er en af Sydstaterne og har 945.934 indbyggere og en størrelse på 6.447 km2. På trods af, at staten størrelsesmæssigt er den næstmindste, er den samtidig staten med den sjettestørste befolkningstæthed. For statens placering gælder det, at mod syd og vest ligger Maryland, mod nord Pennsylvania og mod øst ligger New Jersey og Atlanterhavet. 

Connecticut

Staten Connecticut har 3.590.886 indbyggere. Mod øst grænser staten op til den mindste af USA-staterne, Rhode Island, mod syd til Atlanterhavet, mod vest til New York og mod nord til Massachusetts. 

USA’s stater med flest indbyggere

Med sine mere end 9.6 kmog en befolkning på mere end 320 millioner rammer USA’s indbyggertal top tre over de største lande i verden samt det tredje folkerigeste land i verden. Statene i USA, som har flest indbyggere, er listet herunder.

Californien

Texas

Florida

Med sine 39.536.653 indbyggere har staten Californien det største befolkningstal i USA, og med sine 28.304.596 indbyggere er Texas den stat, som har næst flest indbyggere i USA. Staten med det tredjestørste indbyggertal i USA er Florida, som giver et bidrag på USA’s befolkningstal på 20.984.400 indbyggere.  

USA’s stater med færrest indbyggere

Ligesom USA har nogle stater, som ligger i den høje ende med sine indbyggertal, er der samtidig nogle andre som ligger i den lave ende, og som har et lavt antal indbyggere sammenlignet med de resterende stater. De tre stater, som ligger lavest i forhold til indbyggertal er listet nedenfor fra lavest til højest.

Wyoming

Vermont

Alaska

Wyoming har et beskedent antal indbyggere på 579.315 og er derfor den stat med allerfærrest indbyggere. Ikke langt efter kommer Vermont, som kun har 623.657 indbyggere og staten med tredjefærrest indbyggere er Alaska med 739.795. 

Kort over USA

Herunder ses et billede, som illustrerer USA’s stater på kort. Det grå område over USA’s farverige stater forestiller Canada, som USA’s nordlige stater grænser op til. Det grå område under de farverige stater forestiller derimod Mexico, som grænser op til USA’s sydligste stater. Kortet giver et klart billede af staternes størrelsesmæssige forhold til hinanden, og man får en opfattelse af, hvilke stater der er store, hvilke der er små, og hvilke der er midt imellem. 

USA – Kort over staterne

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments